• અમારો સંપર્ક કરો
  • અમારો સંપર્ક કરો
  • અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

2

ઈલીન કાઈ

જનરલ મેનેજર
ઈમેલ:sales@qrcrusher.com
ટેલિફોન: 0086-731-86368522
મોબાઈલ: 0086-18973821771

471

ટ્રેસી વાંગ

વેચાણ મેનેજર
ઈમેલ:tracy@qrcrusher.com
ટેલિફોન: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-15566530556
સ્કાયપે:ટ્રેસી7250

8e850c6b

ઈલેન ચાંગ

વેચાણ મેનેજર
ઈમેલ:elaine@qrcrusher.com
ટેલિફોન: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-18874894557
Skype: elainezyl2012

 

a8ef4ff92

જેમી એલ.વી

વેચાણ મેનેજર
Email:jamie@qrcrusher.com
ટેલિફોન: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-15874282081
Skype: jamielv1118

 

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો