• Contact Us
  • Contact Us
  • Contact Us

અમારો સંપર્ક કરો

2

આઈલીન કાઈ

જનરલ મેનેજર
ઇમેઇલ: sales@qrcrusher.com
ટેલ: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-18973821771

Cache_29db7300f10da917._副本

ઈલેન ચાંગ

વેચાણ મેનેજર
ઇમેઇલ:elaine@qrcrusher.com
ટેલ: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-18874894557
સ્કાયપે: elainezyl2012

Cache_6976769253b99646._副本

જેમી એલ.વી

વેચાણ મેનેજર
ઇમેઇલ:jamie@qrcrusher.com
ટેલ: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-15874282081
સ્કાયપે: jamielv1118

4

ટ્રેસી વાંગ

વેચાણ મેનેજર
ઇમેઇલ:tracy@qrcrusher.com
ટેલ: 0086-731-86368522
મોબાઇલ: 0086-15566530556
સ્કાયપે: tracy7250

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો